Thursday 16 July 2020

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει της επικείμενης συνάντησης την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει συγκαλέσει την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΟΕΛΜΕΚ), ενημερώνει ότι με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας (μέσω ΟΕΛΜΕΚ), ημερομηνίας 21/5/2018, έχει φέρει εις γνώση του, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

 

Το πρόβλημα Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών  κατά τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος του  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, τίθεται  επανειλημμένα στο Υπουργείο Παιδείας, τόσο από την ΟΕΛΜΕΚ όσο και από τον Σύνδεσμο, τα τελευταία 3 χρόνια χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα.


Το πρόβλημα αφορά στην καταλληλότητα των εργαστηρίων του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας,  και στην μη  εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 και 2002 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα πρόβλημα, το οποίο  υπήρχε ανέκαθεν, έγινε όμως αντιληπτό με την εφαρμογή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ)  τη Σχολική Χρονιά 2015-16, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ομάδων με μεγάλο αριθμό μαθητών στο Λύκειο.


Αποτέλεσμα των ΝΩΠ ήταν να προκύπτουν ομάδες 20 μαθητών σε εργαστηριακά μαθήματα.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, ποσοστό πέραν του 50% των ομάδων της Α΄ Λυκείου αποτελούνταν από 15 μέχρι 20 μαθητές, ενώ πέραν του 30% αποτελούνταν από 18 μέχρι 20 μαθητές!!!


Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή επίβλεψη των μαθητών, με αποτέλεσμα η ασφάλειά τους να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Στα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια, οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτόνομα διάφορα επαγγελματικά μηχανήματα και εργαλεία. Η λανθασμένη χρήση τους, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ο εκπαιδευτικός στο εργαστήριο εποπτεύει ταυτόχρονα όλους τους μαθητές σε διάφορα μηχανήματα και εργαλεία. Ως εκ τούτου, είναι πρακτικά αδύνατο να εγγυηθεί κάποιος την ασφάλεια τους αν ο αριθμός τους είναι μεγάλος.


Έρευνα του Υ.Π.Π. (ΚΕΕΑ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 8/4/2016), η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τον διαθέσιμο χώρο των Εργαστηρίων (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σωστή επίβλεψη), έχει καταδείξει ότι υπάρχουν εργαστήρια των οποίων ο χώρος είναι πολύ μικρός και άρα ακατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί από τον αριθμό των μαθητών που σήμερα τα  χρησιμοποιεί. Δυστυχώς, ακόμη και έρευνα που το ίδιο το Υπουργείο διεξάγει δεν εφαρμόζεται.   
Οι προειδοποιήσεις μας για την Ασφάλεια και Υγεία δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα,  γεγονός που ανάγκασε τον Σύνδεσμο να  προχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 2016 σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υ.Π.Π. Δυστυχώς, κανένας αρμόδιος δεν είχε ευαισθητοποιηθεί.
Υποχρέωση του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται και στη Νομοθεσία, ήταν να ενημερώσει τον εργοδότη του για τους κινδύνους, τόσο των εργοδοτουμένων του, όσο και αυτών που δεν εργοδοτούνται από αυτόν (ανήλικους μαθητές).
Ο  Σύνδεσμος είχε, επίσης, ενημερώσει σχετικά  τόσο την  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσιών Σχολείων Μ.Ε., όσο και  την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το Υπουργείο  καθησυχάσε όλους απαντώντας πως λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.  Προφανώς για  το Υπουργείο δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. 

Για τον Σύνδεσμο είναι ξεκάθαρο ότι το Υ.Π.Π. παραβιάζει τους Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού δεν έχει φροντίσει, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, να υπάρχουν  τα πιο κάτω τα οποία ο Σύνδεσμος απαιτεί: 

•    Εγχειρίδιο εκτίμησης επικινδυνότητας (όπου θα αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν από τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο εργαστήριο και από το χώρο του εργαστηρίου)
•    Εγχειρίδιο ασφαλών μεθόδων εργασίας (όπου καθορίζονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα / εργασία / χώρο εργασίας σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης της επικινδυνότητας)

Σημειώστε ότι η ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα επιτακτική αφού αφορά ανήλικα άτομα – Μαθητές/τριες.

Λόγω του ότι οι προειδοποιήσεις μας για διεξαγωγή έρευνας για εξασφάλιση των πιο πάνω εγχειριδίων δεν έφερναν αποτέλεσμα, ζητήσαμε με επιστολή μας τον Απρίλιο  του 2017 από το Υ.Π.Π., να επιτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας σε εργαστήρια του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Την έρευνα θα διενεργούσε με δικά του έξοδα ο Σύνδεσμος, αφού είχε ήδη πάρει προσφορές από εγκεκριμένους οίκους. Το Υ.Π.Π., μας διαβεβαίωσε ότι την έρευνα για τα πιο πάνω θα διενεργούσε το ίδιο. Δυστυχώς, πάλι δεν έγινε τίποτα.

Κατόπιν των συνεχιζόμενων ενεργειών του Συνδέσμου, το Υ.Π.Π. προχώρησε τον Αύγουστο του 2017 σε απόφαση σύστασης επιτροπής επίλυσης του προβλήματος, σκοπός της οποίας θα ήταν η διενέργεια μιας ορθολογιστικής και εξειδικευμένης μελέτης από τους αρμόδιους φορείς για νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση του αριθμού των μαθητών ανά εργαστήριο, καθώς και ετοιμασίας εγχειριδίου εκτίμησης επικινδυνότητας, ετοιμασίας εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας, υποδείξεις και εισηγήσεις για τρόπους βελτίωσης των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. 
Δυστυχώς,  οι εργασίες της επιτροπής, οι οποίες ξεκίνησαν στις 14/9/2017, τερματίστηκαν μετά την πρώτη της συνεδρία, γεγονός που μας βρίσκει αντίθετους. Ο Σύνδεσμος έχει επανειλημμένα εκφράσει γραπτώς προς  την ΟΕΛΜΕΚ την αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών της επιτροπής για επίλυση του προβλήματος Ασφάλειας και Υγείας σε όλα τα εργαστήρια.

Τα αιτήματα του Συνδέσμου

Εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 και 2002 και των σχετικών κανονισμών (Κ.Δ.Π. 173/2002).
Ζητούμε όπως άμεσα το Υ.Π.Π. προβεί σε όλες τις ενέργειες ούτως ώστε:
1.    Να ετοιμαστεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγχειρίδιο εκτίμησης επικινδυνότητας και εγχειρίδιο ασφαλών μεθόδων εργασίας. Βάσει αυτών των εγχειριδίων, να καθοριστεί και ο μέγιστος αριθμός μαθητών.
2.    Πριν από την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2018-19, ΟΛΑ ανεξαιρέτως  τα εργαστήρια σε Γυμνάσια και Λύκεια, να ελεγχθούν και να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάσει αυτών των εγχειριδίων.

Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Ευελπιστούμε όπως ο νέος Υπουργός λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ΑΜΕΣΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ επίλυση του προβλήματος.


Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

 

Βρίσκεστε :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • Γενικός Σκοπός του Μαθήματος (21228)

        Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια γενικώς δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα,για να σχεδιάσουν και να...

    Read more: Γενικός...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ